Wednesday, March 2, 2011

"Kamalayang Kalikasan" sa Alibata

Ang Alibata ay alpabeto ng mga sinaunang Pilipino.

No comments:

Post a Comment